האותיות הקטנות:

  • המתנה תתקבל בסוף אותו החודש בו המומלץ שלך הצטרף לתהליך
  • לא ניתן להמיר את תו הקנייה בכסף מזומן או בהנחה על התהליך שלך
  • לא ניתן להוסיף מומלץ שכבר קיים במערכות פורטוגליס
  • אין הגבלה כמות המומלצים

Powered by Monster Studio